Voor alle overnachtingen geldt dat we er in principe van uitgaan dat iedereen een eigen kamer heeft. In overleg kan daar van worden afgeweken.