Het eerste jaar is een afgerond geheel. Je kunt er daarna voor kiezen om nog een tweede en eventueel een derde jaar te doen maar dat is facultatief.