Erkenning

De Stichting Essentiehuis is CRKBO erkend. Het CRKBO is het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, www.crkbo.nl. Je bent geen BTW verschuldigd over het cursusgeld. Deelnemers ontvangen na elk opleidingsjaar een certificaat van deelname.

2014 - 2020 Copyright Essentiehuis - Opleidingen voor professionals