Eindtermen Stichting Essentiehuis

Inleiding

De opleiding is bedoeld als deskundigheidsbevordering voor professionals zoals onderwijzers, coaches, managers, trainers, therapeuten of mensen die anderszins met mensen werken. Ze is ontwikkeld voor mensen die al stappen hebben gezet in de persoonlijke ontwikkeling en bekwaamheid bezitten in het doorlopen van energetische groeiprocessen. Datgene wat op basis van ervaring en kennis al bekend is, kan zich nu verdiepen. We nemen in de opleiding de tijd om essentiële begrippen en principes innerlijk te ervaren. Ook is er ruimte om aan eigen thema’s te werken.

De opleiding EssentieCoaching biedt een driejarige opleiding. Het eerste jaar kan ook losstaand als jaartraining gevolgd worden in het kader van bij- en nascholing. In de opleiding wordt gewerkt met de basisvaardigheden van de methode EssentieCoaching. Ze biedt een combinatie aan van theorie, en zelfonderzoek middels het zelf ervaren van de methode. Daarnaast wordt er supervisie gegeven bij het zelf coachen van medestudenten. Daarnaast biedt het Essentiehuis ook de training LIFE voor leidinggevenden.

Doelgroep

Er wordt van uitgegaan dat de deelnemers een beroepsgerichte opleiding hebben gevolgd of een daarmee vergelijkbare hoeveelheid deeltijdopleidingen (bijvoorbeeld therapeutische, coaching of leidinggevende opleidingen). Er zal gewerkt worden met een vaste groep deelnemers, waarbij de openheid om dit groeiproces met elkaar te delen een belangrijke rol speelt. Vooraf vindt een intakegesprek plaats en aan het eind van elk jaar ontvang je een certificaat. De training bestaat uit vijf driedaagse trainingen per jaar. De ‘Handleiding voor EssentieCoaching’ wordt tijdens het eerste jaar aangeboden. Wanneer ook het tweede jaar met succes is doorlopen is het mogelijk lid te worden van het platform EssentieCoaches.

Essentiehuis

De opleiding EssentieCoaching is een onderdeel van Essentiehuis dat een aantal opleidingen en workshops verzorgt.
Essentiehuis heeft tot doel om het gedachtegoed van EssentieCoaching te bewaken, te bewaren, te verspreiden, uit te breiden en toe te passen.
Essentiehuis heeft als algemeen doel het verruimen van zelfbewust Zijn en leven.
Bij EssentieCoaching staat de holistische en energetische benadering centraal. Dit houdt in dat de EssentieCoach zich afstemt op zijn eigen wezenskern en daarmee op zuivere essentie. Van daaruit maakt hij contact met zijn cliënt.

De doelstelling van alle opleidingen en trainingen is:

 • het ervaren van een diepgaand veranderingsproces
 • het verkrijgen van kennis over en hanteren van de verschillende methoden van EssentieCoaching
 • het verwerven van vaardigheden om deze methodes toe te passen in het begeleiden van mensen in hun veranderingsproces
 • het leren om cognitief en intuïtief om te gaan met energieoverdracht
 • het leren integreren van EssentieCoaching methodes in de eigen praktijk
 • de begeleiding is erop gericht vermogens en kwaliteiten die nog bedekt zijn bij de cliënt aan het licht te brengen.

Doel van de opleiding EssentieCoaching

Deskundigheidsbevordering en nascholing door:

 • het verkrijgen van kennis en diagnostiek van de methode EssentieCoaching
 • het zelf ervaren van deze methode
 • leren werken vanuit meerder bewustzijnslagen
 • het contact met je kern – ofwel Essentie – stabiliseren. Dit verdiepte contact met je kern maakt eigenheid, creativiteit, bestuurskracht en innerlijke wijsheid vrij.
 • het verwerven van vaardigheden om mensen te begeleiden met deze methode

Uitgangspunten en visie 

Voor een uitgebreide informatie zie onze tab visie (klik hier)

 Werkwijze

Methodisch gezien is de werkwijze voortdurend gericht op de bestuurskracht, het herontdekken van de eigen waarheid en het innerlijk weten van de cliënt. In dit proces is verwerven niet zozeer aanleren, maar vooral ontdekken, afleren, toelaten en bewust worden. Het ‘direct ervaren’ is daarbij steeds de basis.

Bij het begeleiden wordt subtiel en respectvol met de weerstand gewerkt en precies de juiste impuls tot verandering gegeven. Dit gebeurt in afstemming op de ander, waarin aandachtig voelend waarnemen essentieel is. Weerstand wordt in deze visie gezien als afgescheiden energie die je zelf de hand kunt geven en de weg naar huis kunt wijzen. In de werkwijze gaan volledige betrokkenheid met de cliënt èn het aanbieden van een heldere spiegel samen.

De begeleider is iemand die zelf de weg is gegaan en die de valkuilen en omwegen kent. Zijn aanwezigheid kan onderweg veiligheid biedend, inspirerend, uitnodigend en openend zijn voor de ander. Vanuit de stilte ontstaat de bekwaamheid om de mensen die je begeleidt in direct contact te brengen met zichzelf en met wat ze ervaren. Je blijft daarbij heel dicht bij huis, bij dat wat er is in het moment. Hierbij ga je zo direct mogelijk door het ‘verhaal’ en de vaste zelfbeelden van de ander heen naar de energie zelf, om steeds weer uit te komen bij de essentie van wie de ander is.

Opbouw van de opleiding

De opleiding EssentieCoaching bestaat uit 2 jaren met vijf driedaagse trainingen per jaar en een extra 3e jaar als aanvulling van de voorafgaande jaren. Deze trainingen omvat per jaar 40 dagdelen voor het volgen van de training met extra uren voor  intervisie, supervisie en zelfstudie.

Tijdens de training wordt materiaal aangereikt om tussen de opleidingsblokken in het geleerde te verwerken, te verdiepen en te integreren (handleiding en boekenlijst, 100 sbu)). Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat ze tussentijds deelnemen aan een intervisiegroep van minimaal 4 personen ( 16 sbu) en bovendien dat ze eenmaal supervisie per leerjaar (2 sbu) ontvangen privé of in een kleine groep.

Inhoud van het eerste jaar EssentieCoaching

Het eerste jaar EssentieCoaching bevat 5 modules. Iedere module start met een introductie van het thema en daarna de verdieping daarvan middels een meditatie. Hierna volgt de doorwerking in de plenaire groep. Daarna worden theoretische kaders gegeven. In de middag wordt in kleine groepen geoefend met de lesstof van die dag om  de ervaringen en het geleerde te internaliseren . De modules omvatten leer- en ervaringsstof van de methode EssentieCoaching  .